GDB

GERGES & DE BASSO

VARUMÄRKESANALYS

VARUMÄRKESANALYS ÄR DET FÖRSTA STEGET I VÅR ARBETSPROCESS. DET ÄR DENNA PROCESS SOM SÄTTER GRUNDEN FÖR VÅRT ARBETE DÅ VI ANALYSERAR FÖRETAGET OCH DESS KONCEPT. DETTA ÄR SÄRSKILT VIKTIGT DÅ VI SPECIFICERAR FÖRETAGETS MÅLGRUPP OCH FUNDAMENTALA VÄRDERINGAR FÖR ATT KUNNA SKAPA EN HÅLLBAR OCH MÅLINRIKTAD ARBETSSTRATEGI.

TILLBAKA