GDB

GERGES & DE BASSO

UTFÖRANDE

UTFÖRANDET ÄR EN AV DE PRIMÄRA FAKTORERNA TILL EN LYCKAD MARKNADSFÖRING, DÅ DETTA INNEFATAR ATT BYGGA SAMT BEVARA RELATIONER MED FÖRETAGETS KUNDER. UNDER DETTA MOMENT ÄR DET SÄRSKILT VIKTIGT ATT BEVARA EN KONTINUERLIG KONTAKT FÖR ATT HÅLLA SIG UPPDATERAD OM KORTSIKTIGA SOM LÅNGSIKTIGA RESULTAT.

TILLBAKA