GDB

GERGES & DE BASSO

ARBETSPROCCESS

1.VARUMÄRKES-ANALYS

DEN FUNDAMENTALA KOMPONENTEN FÖR ETT LYCKAT ARBETE.
LÄS MER

2.STRATEGI

VI FÖLJER INTE UTVECKLINGEN. VI SKAPAR DEN.


LÄS MER

3.Utförande

RESAN MOT DIGITAL SUCCÉ.LÄS MER

4.Resultat

DE SISTA RADERNA RÄKNAS.


LÄS MER

TJÄNSTER

WEB-DESIGN

EN HEMSIDA ÄR ETT FÖRETAGS ANSIKTE UTÅT MOT DET PUBLIKA. I DAGENS SAMHÄLLE ÄR SIMPLICITET OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET TVÅ FAKTORER SOM SPELAR EN AVGÖRANDE ROLL I HUR MÄNNISKOR UPPFATTAR OCH TAR TILL SIG INFORMATION. GDB UTGÅR IFRÅN DETTA OCH SKAPAR EN ENHETLIG OCH ANVÄNDARVÄNLIG HEMSIDA SOM BINDER IHOP DINA SOCIALA KANALER. ALLT FÖR ATT ÖKA DATATRAFIK, FINNA NYA BESÖKARE SAMT UTÖKAD TILLGÄNGLIGHET.

SOCIALA MEDIER

SOCIALA MEDIER ÄR EN GIVEN KOMMUNIKATIONS KANAL OAVSETT BRANCH.

INNEHÅLL, URVAL & ENGAGEMANG ÄR TRE AVGÖRANDE FAKTORER FÖR DIGITAL SUCCÉ. UPPMÄRKSAMHET SKAPAS AV ENGAGERAT INNEHÅLL OCH DÄRFÖR ÄR FOKUS PÅ INNEHÅLL PRIMÄRT FÖR ATT ÅTERSPEGLA DITT VARUMÄRKE. VISUELL STARK DESIGN OCH FOTO SÄGER MER ÄN TUSEN ORD! VI GÖR ÄVEN ETT URVAL AV DE OLIKA SOCIALA KANALERNA OCH FÅR DEM ATT SAMSPELA PÅ ETT ENKELT OCH ANVÄNDARVÄNLIGT SÄTT. RELEVANS, IDENTITET OCH BUDSKAP HANDLAR BARA INTE OM VAD DU SÄGER UTAN HUR DU SÄGER DET.