GDB

GERGES & DE BASSO

GDB 10 kopiera.jpg

OM OSS

GDB ÄR EN PR-BYRÅ SKAPAD AV ENTREPENÖRER FÖR ENREPENÖRER. VÅRT MÅL ÄR ATT BLI EN VIKTIG KOMPONENT I RESAN MOT DIGITAL SUCCÉ. MED VÅR KOMPETENS SAMT ERFARENHETER INOM DIGITALMARKNADSFÖRING ÄR VI EN PARTNER SOM ÖVERVINNER ERA DIGITALA MOTGÅNGAR OCH SVÅRIGHETER. VI ANVÄNDER OSS AV STRATEGISKA OCH KREATIVA LÖSNINGAR FÖR ATT PÅ LÅNGSIKT STÄRKA VARUMÄRKEN OCH PÅVERKA MÅLGRUPPERS KÖPBETEENDEN. GDB SER PÅ VARJE ENSKILT FALL INDIVIDUELLT OCH UTNYTTJAR ETT FÖRETAGS STYRKOR TILL DERAS FÖRDEL. VARJE FÖRETAG ÄR UNIKT MED OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RESURSER FÖR ATT LYCKAS OCH NÅ SINA MÅL. DE SISTA RADERNA RÄKNAS. VI GER RESULTAT!

Mario Gerges & Tobil De Basso